Best Bowling Figures in Rachael Heyhoe Flint Trophy 2023

Bowling Best Bowling Figures in Rachael Heyhoe Flint Trophy 2023 for first 50 bowlers

PLAYER M INNS B O R W BI BM ECO AVG STR 4W 5W
1 - Player Image GK Davis 12 12 0 99.4 399 27 0 0 4.25 0 0 1 0
2 - Player Image KA Levick 13 13 0 98.6 435 24 0 0 4.6 0 0 2 0
3 - Player Image D Gregory 13 13 0 74 374 21 0 0 5.03 0 0 3 0
4 - Player Image GL Adams 12 12 0 100.6 440 18 0 0 4.5 0 0 1 0
5 - Player Image KL George 12 12 0 91.8 464 18 0 0 5.07 0 0 0 0
6 - Player Image G Ballinger 12 12 0 92 406 18 0 0 4.51 0 0 2 0
7 - Player Image LCN Smith 11 11 0 101 349 16 0 0 3.37 0 0 0 0
8 - Player Image AN Davidson-Richards 12 12 0 61.2 308 15 0 0 5.81 0 0 0 0
9 - Player Image R MacDonald-Gay 12 12 0 67 354 15 0 0 5.88 0 0 0 0
10 - Player Image KL Gordon 10 10 0 97.3 388 14 0 0 4.03 0 0 0 0
11 - Player Image E Gray 10 10 0 64.3 267 14 0 0 4.26 0 0 1 0
12 - Player Image C Skelton 11 11 0 88 438 14 0 0 5.18 0 0 0 0
13 - Player Image J Grewcock 6 6 0 49.1 228 14 0 0 4.96 0 0 1 0
14 - Player Image O Bell 4 4 0 37 130 14 0 0 3.47 0 0 2 0
15 - Player Image LF Higham 11 11 0 74.5 334 13 0 0 4.56 0 0 0 1
16 - Player Image N de Klerk 7 7 0 53.3 212 13 0 0 3.84 0 0 0 1
17 - Player Image JA Woolston 11 11 0 66 302 13 0 0 4.89 0 0 0 1
18 - Player Image MLL Taylor 10 10 0 86.5 460 13 0 0 5.07 0 0 1 0
19 - Player Image EA Burns 5 5 0 47 214 12 0 0 4.58 0 0 1 1
20 - Player Image MK Villiers 11 11 0 72.2 404 12 0 0 6.52 0 0 0 0
21 - Player Image KL Coppack 12 12 0 63 341 12 0 0 5.76 0 0 0 0
22 - Player Image LE Scott 13 13 0 84.3 381 12 0 0 5.32 0 0 0 0
23 - Player Image SAE Smale 11 11 0 78.5 344 12 0 0 4.89 0 0 1 0
24 - Player Image GE Hall 8 8 0 47.4 265 11 0 0 6.15 0 0 2 0
25 - Player Image A Griffiths 10 10 0 60.3 346 11 0 0 5.76 0 0 0 0
26 - Player Image FR Davies 7 7 0 47 207 11 0 0 4.36 0 0 0 0
27 - Player Image EL Arlott 9 9 0 72.4 298 11 0 0 4.19 0 0 0 0
28 - Player Image KE Bryce 10 10 0 81 324 11 0 0 3.97 0 0 0 0
29 - Player Image A Lee 7 7 0 64.1 267 10 0 0 4.23 0 0 0 0
30 - Player Image TG Norris 10 10 0 68 354 10 0 0 5.14 0 0 1 0
31 - Player Image BF Smith 14 14 0 62.9 301 10 0 0 4.45 0 0 0 0
32 - Player Image HL Baker 7 7 0 55.1 271 10 0 0 4.91 0 0 0 0
33 - Player Image ND Dattani 9 9 0 55.2 289 9 0 0 5.36 0 0 1 0
34 - Player Image AM Maqsood 5 5 0 21.2 103 9 0 0 7.66 0 0 1 1
35 - Player Image JP Groves 5 5 0 37 207 9 0 0 5.74 0 0 0 0
36 - Player Image A Stonehouse 12 12 0 55 258 9 0 0 5 0 0 0 0
37 - Player Image GA Elwiss 6 6 0 40 159 8 0 0 4.01 0 0 0 0
38 - Player Image FMK Morris 10 10 0 80 350 8 0 0 4.54 0 0 0 0
39 - Player Image PJ Scholfield 13 13 0 68.2 285 8 0 0 4.2 0 0 0 0
40 - Player Image KS Castle 10 10 0 46 207 8 0 0 4.68 0 0 0 0
41 - Player Image DR Gibson 5 5 0 38 169 8 0 0 4.72 0 0 0 0
42 - Player Image AZ Monaghan 9 9 0 46.9 264 8 0 0 5.64 0 0 0 0
43 - Player Image CE Dean 6 6 0 53 221 8 0 0 4.09 0 0 0 0
44 - Player Image S Munro 6 6 0 35 174 8 0 0 5.67 0 0 0 0
45 - Player Image IECM Wong 8 8 0 46.1 259 8 0 0 5.91 0 0 0 0
46 - Player Image L Filer 5 5 0 37 242 8 0 0 7.76 0 0 0 0
47 - Player Image G Potts 12 12 0 84.1 378 7 0 0 4.63 0 0 0 0
48 - Player Image CL Tryon 8 8 0 54.9 249 6 0 0 5.6 0 0 1 0
49 - Player Image MJ Robbins 6 6 0 46.1 240 6 0 0 5.17 0 0 0 0
50 - Player Image A Glen 4 4 0 25.3 132 6 0 0 5.35 0 0 0 0

Advertisement here